2018

 1. Yue Zhao, Xinge You, Shujian Yu, Chang Xu, Wei Yuan, Xiao-Yuan Jing, Taiping Zhang, Dacheng Tao:
  Multi-view manifold learning with locality alignment. Pattern Recognition 78: 154-166 ( )
 2. Xiaoke Zhu, Xiao-Yuan Jing, Xinge You, Wangmeng Zuo, Shiguang Shan, Wei-Shi Zheng:
  Image to Video Person Re-Identification by Learning Heterogeneous Dictionary Pair With Feature Projection Matrix. IEEE Trans. Information Forensics and Security 13(3): 717-732 ( )
 3. Bin Zou, Chen Xu, Yang Lu, Yuan Yan Tang, Jie Xu, Xinge You:
  k-Times Markov Sampling for SVMC. IEEE Trans. Neural Netw. Learning Syst. 29(4): 1328-1341 ( )
 4. Jiamiao Xu, Shujian Yu, Xinge You, Mengjun Leng, Xiao-Yuan Jing, C. L. Philip Chen:
  Multi-view Hybrid Embedding: A Divide-and-Conquer Approach. CoRR abs/1804.07237 ( )
 5. Qi Zheng, Shujian Yu, Xinge You, Qinmu Peng, Wei Yuan:
  Coarse-to-Fine Salient Object Detection with Low-Rank Matrix Recovery. CoRR abs/1805.07936 ( )


2017

 1. Xin Liu, He Zhang, Yiu-ming Cheung, Xinge You, Yuan Yan Tang:
  Efficient single image dehazing and denoising: An efficient multi-scale correlated wavelet approach. Computer Vision and Image Understanding 162: 23-33 ( )
 2. Zijing Chen, Xinge You, Boxuan Zhong, Jun Li, Dacheng Tao:
  Dynamically Modulated Mask Sparse Tracking. IEEE Trans. Cybernetics 47(11): 3706-3718 ( )
 3. Zhenyu He, Shuangyan Yi, Yiu-Ming Cheung, Xinge You, Yuan Yan Tang:
  Robust Object Tracking via Key Patch Sparse Representation. IEEE Trans. Cybernetics 47(2): 354-364 ( )
 4. Zhensheng Jiang, Wei Yuan, Henry Leung, Xinge You, Qi Zheng:
  Coalition Formation and Spectrum Sharing of Cooperative Spectrum Sensing Participants. IEEE Trans. Cybernetics 47(5): 1133-1146 ( )
 5. Xiao-Yuan Jing, Xiaoke Zhu, Fei Wu, Ruimin Hu, Xinge You, Yunhong Wang, Hui Feng, Jing-Yu Yang:
  Super-Resolution Person Re-Identification With Semi-Coupled Low-Rank Discriminant Dictionary Learning. IEEE Trans. Image Processing26(3): 1363-1378 ( )
 6. Qinmu Peng, Yiu-ming Cheung, Xinge You, Yuan Yan Tang:
  A Hybrid of Local and Global Saliencies for Detecting Image Salient Region and Appearance. IEEE Trans. Systems, Man, and Cybernetics: Systems 47(1): 86-97 ( )
 7. Jiamiao Xu, Xinge You, Shi Yin, Peng Zhang, Wei Yuan:
  Robust Multi-view Common Component Learning. CCCV (3) : 268-279
 8. Zijing Chen, Jun Li, Zhe Chen, Xinge You:
  Generic Pixel Level Object Tracker Using Bi-Channel Fully Convolutional Network. ICONIP (1) : 666-676
 9. Yingyi Liang, Xin Li, Zhenyu He, Xinge You:
  Multiple object tracking by incorporating a particle filter into the min-cost flow model. SPAC : 106-111
 10. Qi Zheng, Peng Zhang, Xinge You, Fangzhao Wang, Zida Liu:
  Hierarchical learning for salient object detection. SPAC : 192-197


2016

 1. C. L. Philip Chen, Dacheng Tao, Xinge You:
  Big learning in social media analytics. Neurocomputing 204: 1-2 ( )
 2. Shujian Yu, Xinge You, Weihua Ou, Xiubao Jiang, Kexin Zhao, Ziqi Zhu, Yi Mou, Xinyi Zhao:
  STFT-like time frequency representations of nonstationary signal with arbitrary sampling schemes. Neurocomputing 204: 211-221 ( )
 3. Yantao Wei, Xinge You, He Deng:
  Small infrared target detection based on image patch ordering. IJWMIP 14(2) ( )
 4. Yantao Wei, Xinge You, Hong Li:
  Multiscale patch-based contrast measure for small infrared target detection. Pattern Recognition 58: 216-226 ( )
 5. Fei Wu, Xiao-Yuan Jing, Xinge You, Dong Yue, Ruimin Hu, Jing-Yu Yang:
  Multi-view low-rank dictionary learning for image classification. Pattern Recognition 50: 143-154 ( )
 6. Pengyue Zhang, Xinge You, Weihua Ou, C. L. Philip Chen, Yiu-ming Cheung:
  Sparse discriminative multi-manifold embedding for one-sample face identification. Pattern Recognition 52: 249-259 ( )
 7. Ziqi Zhu, Xinge You, Shujian Yu, Jixin Zou, Haiquan Zhao:
  Dynamic texture modeling and synthesis using multi-kernel Gaussian process dynamic model. Signal Processing 124: 63-71 ( )
 8. Wei Yuan, Xinge You, Jing Xu, Henry Leung, Tianhang Zhang, Chun Lung Philip Chen:
  Multiobjective Optimization of Linear Cooperative Spectrum Sensing: Pareto Solutions and Refinement. IEEE Trans. Cybernetics 46(1): 96-108( )
 9. Zhenyu He, Xin Li, Xinge You, Dacheng Tao, Yuan Yan Tang:
  Connected Component Model for Multi-Object Tracking. IEEE Trans. Image Processing 25(8): 3698-3711 ( )
 10. Xinge You, Weigang Guo, Shujian Yu, Kan Li, José C. Príncipe, Dacheng Tao:
  Kernel Learning for Dynamic Texture Synthesis. IEEE Trans. Image Processing 25(10): 4782-4795 ( )
 11. Jiajia Lei, Xinge You, Mohamed Abdel-Mottaleb:
  Automatic Ear Landmark Localization, Segmentation, and Pose Classification in Range Images. IEEE Trans. Systems, Man, and Cybernetics: Systems 46(2): 165-176 ( )
 12. Yue Zhao, Xinge You, Yantao Wei, Shi Yin, Dacheng Tao, Yiu-ming Cheung:
  Multi-view Latent Space Learning Based on Local Discriminant Embedding. CCBD : 225-230
 13. Shi Yin, Xinge You, Weiyong Xue, Bo Li, Yue Zhao, Xiao-Yuan Jing, Patrick S. P. Wang, Yuanyan Tang:
  A Unified Approach for Spatial and Angular Super-Resolution of Diffusion Tensor MRI. CCPR (2) : 312-324
 14. Xinge You, Weiyong Xue, Jiajia Lei, Peng Zhang, Yiu-ming Cheung, Yuanyan Tang, Naiding Zhou:
  Single image super-resolution with non-local balanced low-rank matrix restoration. ICPR : 1255-1260


2015

 1. Licheng Liu, C. L. Philip Chen, Yicong Zhou, Xinge You:
  A new weighted mean filter with a two-phase detector for removing impulse noise. Inf. Sci. 315: 1-16 ( )
 2. Zhenyu He, Yuxin Cui, Hongpeng Wang, Xinge You, C. L. Philip Chen:
  One global optimization method in network flow model for multiple object tracking. Knowl.-Based Syst. 86: 21-32 ( )
 3. Ziqi Zhu, Xinge You, C. L. Philip Chen, Dacheng Tao, Weihua Ou, Xiubao Jiang, Jixing Zou:
  An adaptive hybrid pattern for noise-robust texture analysis. Pattern Recognition 48(8): 2592-2608 ( )
 4. Shuangyan Yi, Zhenyu He, Xinge You, Yiu-ming Cheung:
  Single object tracking via robust combination of particle filter and sparse representation. Signal Processing 110: 178-187 ( )
 5. Xinge You, Weihua Ou, Chun Lung Philip Chen, Qiang Li, Ziqi Zhu, Yuanyan Tang:
  Robust Nonnegative Patch Alignment for Dimensionality Reduction. IEEE Trans. Neural Netw. Learning Syst. 26(11): 2760-2774 ( )
 6. Weigang Guo, Xinge You, Ziqi Zhu, Yi Mou, Dachuan Zheng:
  Locally Linear Embedding Based Dynamic Texture Synthesis. CCCV (1) : 287-295
 7. Shujian Yu, Weihua Ou, Xinge You, Yi Mou, Xiubao Jiang, Yuanyan Tang:
  Single image rain streaks removal based on self-learning and structured sparse representation. ChinaSIP : 215-219
 8. Xiao-Yuan Jing, Xiaoke Zhu, Fei Wu, Xinge You, Qinglong Liu, Dong Yue, Ruimin Hu, Baowen Xu:
  Super-resolution Person re-identification with semi-coupled low-rank discriminant dictionary learning. CVPR : 695-704
 9. Shujian Yu, Weihua Ou, Xinge You, Xiubao Jiang, Yun Zhu, Yi Mou, Weigang Guo, Yuanyan Tang, C. L. Philip Chen:
  Webcam-Based Visual Gaze Estimation Under Desktop Environment. ICONIP (2) : 457-466
 10. Shujian Yu, Xinge You, Xiubao Jiang, Weihua Ou, Ziqi Zhu, Yixiao Zhao, C. L. Philip Chen, Yuanyan Tang:
  Generalized Kernel Normalized Mixed-Norm Algorithm: Analysis and Simulations. ICONIP (2) : 61-70
 11. Shujian Yu, Xinge You, Kexin Zhao, Weihua Ou, Yuanyan Tang:
  Kernel normalized mixed-norm algorithm for system identification. IJCNN : 1-6
 12. Weigang Guo, Xinge You, Ziqi Zhu, Weiyong Xue, Shujian Yu, Xiubao Jiang:
  Dynamic Texture Synthesis via Image Reconstruction. SMC : 1907-1911
 13. Shujian Yu, Xinge You, Xiubao Jiang, Kexin Zhao, Yi Mou, Weihua Ou, Yuanyan Tang, C. L. Philip Chen:
  Human Heart Rate Estimation Using Ordinary Cameras under Natural Movement. SMC : 1041-1046


2014

 1. Aminou Halidou, Xinge You, Bachirou Bogno:
  Pedestrian Detection Based on Multi-Block Local Binary Pattern and Biologically Inspired Feature. Computer and Information Science 7(1): 125-135 ( )
 2. Aminou Halidou, Xinge You, Mahamadou Hamidine, Roger Atsa Etoundi, Laye Hadji Diakite, Souleimanou:
  Fast pedestrian detection based on region of interest and multi-block local binary pattern descriptors. Computers & Electrical Engineering40(8): 375-389 ( )
 3. Xin Li, Zhenyu He, Xinge You, C. L. Philip Chen:
  A novel joint tracker based on occlusion detection. Knowl.-Based Syst. 71: 409-418 ( )
 4. Mohammed Lutf, Xinge You, Yiu-ming Cheung, C. L. Philip Chen:
  Arabic font recognition based on diacritics features. Pattern Recognition 47(2): 672-684 ( )
 5. Weihua Ou, Xinge You, Dacheng Tao, Pengyue Zhang, Yuanyan Tang, Ziqi Zhu:
  Robust face recognition via occlusion dictionary learning. Pattern Recognition 47(4): 1559-1572 ( )
 6. Xinge You, Qiang Li, Dacheng Tao, Weihua Ou, Mingming Gong:
  Local Metric Learning for Exemplar-Based Object Detection. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. 24(8): 1265-1276 ( )
 7. Yiu-ming Cheung, Meng Li, Xiaochun Cao, Xinge You:
  Lip Segmentation under MAP-MRF Framework with Automatic Selection of Local Observation Scale and Number of Segments. IEEE Trans. Image Processing 23(8): 3397-3411 ( )
 8. Jie Gui, Dacheng Tao, Zhenan Sun, Yong Luo, Xinge You, Yuan Yan Tang:
  Group Sparse Multiview Patch Alignment Framework With View Consistency for Image Classification. IEEE Trans. Image Processing 23(7): 3126-3137 ( )
 9. Xinge You, Ruxin Wang, Dacheng Tao:
  Diverse Expected Gradient Active Learning for Relative Attributes. IEEE Trans. Image Processing 23(7): 3203-3217 ( )
 10. Ziqi Zhu, Xinge You, C. L. Philip Chen, Dacheng Tao, Xiubao Jiang, Fanyu You, Jixing Zou:
  A Noise-Robust Adaptive Hybrid Pattern for Texture Classification. ICPR : 1633-1638
 11. Wei Zhang, Xinge You:
  Region description using scalable circumferential filters. SPAC : 263-268
 12. Lu Gan, Long Zhou, Xinge You:
  A new GPR image de-nosing method based on BEMD. SPAC : 328-331
 13. Yuanfeng He, Qijun Wang, Xinge You, Duanquan Xu:
  Adaptive intra prediction filtering (AIPF). SPAC : 358-362
 14. Xiubao Jiang, Xinge You, Yi Mou, Shujian Yu, Wu Zeng:
  Gaussian latent variable models for variable selection. SPAC : 353-357
 15. Yi Mou, Xinge You, Xiubao Jiang, Duanquan Xu, Shujian Yu:
  Global sparse partial least squares. SPAC : 349-352
 16. Weihua Ou, Kesheng Zhang, Xinge You, Fei Long:
  Multi-view embedding learning via robust joint nonnegative matrix factorization. SPAC : 169-174
 17. Xinge You, Qingjiang Hu, Duanquan Xu, Xiangxu Fu, Qixin Sun:
  Dollar bill denomination recognition algorithm based on local texture feature. SPAC : 269-272
 18. Shujian Yu, Xinge You, Kexin Zhao, Xiubao Jiang, Yi Mou, Jie Zhu:
  STFT-like time frequency representations for nonstationary signal - From evenly saly sO4proepreSPAC
 19. Yuanyan jipx 2px0px 2px;"> ian Yu, XinLuoqieung, MYunlu Yuanfuan Xu, Shujian Yu:
  Robust face recognition via occluasproO4izitionrgb(199G 2ZhoanCYLan> SPAC
 20. MJind, Weihoh" sd Abdel-Mottalebpan>, Long Zhou, Xinge You:
  Mult disppo-sic0); font-weig of ear You3D="box-panfileox-sizlor: rgb(43, 43, 40); font-weight: 700;">Global sparse paicipaicipspao199G 2LeSPAC2014: 169-174
 21. Weiian Yu, XinPen, Kesheng ZZhao, Xiubaoing: 0px 2px;"> Zige You, Duanquan Xu:
  Global sparse paiconipaiconippan3-3zation.SPAC2014: 169-174
 22. MJingyaHe, Qijuan Spieung, MQe You, Qijun Wang, XinJia u M 0px 2px;"> Chao<, Qijun W Gpan>, Dacheng Tao:
  Global spar for Relacbmacbm42199G 2IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. 23
  (7: span itemprop="pagination" style="box-sizing: border-box;">1265-12762014
  )
 23. MJiecpan> Wx0px 2px;"> p n/span>, KeshengYiu-mipx 2pxun>, KeshengHaikgrng, Long Zhou, Xinge You:
  Mult A rgb(43, (43, style="bMi, 43, 40ust; colob(43,Autom>Muc M-box S 43, 40); font-weight: 700;">Gaussian latent variable model for Relacmmmacmmmspa2199G 2IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. 2014: span itemprop="pagination" style="box-sizing: border-box;">1265-12762014)
 24. Xiubaoihoan: 0pg, LonJingyaHe, QijuJia u M 0px 2px;"> an Spieung, Mqi Zhu, Xinghao<, Xinge You:
  cring: nt dialysirgb(43semi-sup rvi, 40x-sizir-box; coloor: rgb(43, 43, 40); font-weight: 700;">Global spar for Relaijbmaijbm(199G 2gIEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. 23
  (71265-12762014
  )
 25. Xiubaoing: 0px 2px;"> Xiubao Jiang, Xinguu Mingmipx Gu, Fei Long:
  Global spar for Relaijonaijon77ection.IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. 23
  (7<5 1265-12762014)
 26. QijuJia Xu Le, MQinmuoPenx;"> Xiubao Jiang, XinHiyam Hn" m Jabbarpan>, XinP-weick Shen-Pei<, Xinge You:
  ic Fbox; color: rgb(43, 43, 40); font-weight: 700;">Global spar for Relaijpkgmaijpkgm26199G 2LeIEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. 23
  (1265-12762014)
 27. QijuJunwei<, Duanquan X B3, Mqi Zhu, XinWenyung, Lonou, Xinge You:
  Global spar for Relaprlaprl33199G 2IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. 23
  (71265-12762014
  )
 28. Weiian Yu, XinQinmuoPenx;"> Xiubaoguu Yiu-mipx 2pxun>, KeshengJia Xu Le, Dacheng Tao:
  Robust face recognition via occlu for Relaprapr4(199G 2IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. 23
  (71265-12762014
  )
 29. DuanquaZhou, XinLan X Dspan>, WeiYiu-mipx 2pxun>, KeshengQiu: i<2pxnpan>, Dacheng Tao:
  eeUbordeNew Nlocalsor Product Wavelet Fbox; Banklor: rgb(43, 43, 40); font-weight: 700;">Global spar for Relainpainp19199G 2IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. 23
  (7: span itemprop="pagination" style="box-sizing: border-box;">1265-12762014
  )
 30. MH. Hn" mpan>, Xinou, WeiuaZhou, XinP-weick Shen-Pei<, Longe You, Duanquan Xu:
  Global sparse pasEEEicciasEEEiccispa0199G 2Le1265-12767: 2014)
 31. Xiubao Jiang, Xinou, WeiWu Zenx;"> Duanquan Xu:
  Global sparse paicipaicipspa0199G 2Le1265-12767: 269-272
 32. LonWei/Spxnpan>, LonWenyunLispan>, Wei Jiang, XinXan X Ba, Dacheng Tao:
  Dfont-weig UbordeTree -Uneiglor: rgb(43, 43, 40); font-weight: 700;">Global sparse paicpraicprspa0199G 2SPAC7: an emppp="

  astroanemscopebox-sizle" i bor-b20pCSh stt-a" itemleft-2="box-siz stt-box-s-line: -siimalzing: tePublished" style="box-sizing: border-box;">2014)

 33. Wei Jiang, XinYiu-mipx 2pxun>, Dacheng Tao:
  Global sparse pacisacissp09-1199G 2gSPAC72014)
 34. Wei Jiang, XinYuu, XinYiu-mipx 2pxun>, Dacheng Tao:
  Global sparse paicpraicprsp08199G 2SPAC7: 269-272
 35. Xinguu, Dacheng Tao:
  Global spar for Relatipatip16199G 2IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. 23(7: span itemprop="pagination" style="box-sizing: border-box;">1265-12762014)
 36. XinQiuhui 2pxnpan>, LonP-weick S. P.<, LonDan/span>, Dacheng Tao:
  Global sparsll 0.asmpaiasmpai67199G 2SPAC7: an emppp="

  astroanemscopebox-sizle" i bor-b20pCSh stt-a" itemleft-2="box-siz stt-box-s-line: -siimalzing: tePublished" style="box-sizing: border-box;">2014)

 37. XinQiuhui 2pxnpan>, LonBin F2px;"> Xiubaoguu, Dacheng Tao:
  Global spar for Relaijpraiaijprai20ectionIEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. 23
  (71265-12762014
  )
 38. XinDan/span>, XinQiuhui 2pxnpan>, LonP-weick Shen-Pei<, LonYuu, Dacheng Tao:
  Global sparse paicpraicprsp06-1ectionSPAC7an emppp="

  astroanemscopebox-sizle" i bor-b21pCSh stt-a" itemleft-2="box-siz stt-box-s-line: -siimalzing: tePublished" style="box-sizing: border-box;">2014)

 39. XinBin F2px;"> Xiubaoguu, XinZhenyunHe;"> Dacheng Tao:
  Global spar for Relaijpraiaijprai19199G 2IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. 23
  (71265-12762014
  )
 40. XinBin F2px;"> Xiubao Jiang, XinZhenyunHe;"> XiubaoDan/span>, XinYuu, Dacheng Tao:
  Global sparse pacisacissp05-2199G 2SPAC7: 2014)
 41. XinBin F2px;"> Xiubaoguu, XinLuoqung Lipan>, XinDan/span>, Dacheng Tao:
  Global sparse pafskdafskdsp05-2199G 2XinFSKD (2)ng: border-box;">SPAC72014)
 42. XinBin F2px;"> Xiubaoguu, Xinx 2p Hu2px;"> Dacheng Tao:
  Global sparse paibpriaaibpriasp05-2199G 2SPAC7: 269-272